แฟ้มชนิดห่วง D (ดี) : 2-4 ห่วง

Description

ชนิดสินค้า
ตัวอย่างและขนาด

กว้าง x ยาว x ความกว้างของสันแฟ้ม
ชนิด 2 ห่วง : 26 x 31.5 x 5 ซม.
ชนิด 2 ห่วง : 26 x 31.5 x 6.4 ซม.
ชนิด 2 ห่วง : 26 x 31.5 x 8 ซม.กว้าง x ยาว x ความกว้างของสันแฟ้ม
ชนิด 3 ห่วง : 26 x 31.5 x 5 ซม.
ชนิด 3 ห่วง : 26 x 31.5 x 6.4 ซม.
ชนิด 3 ห่วง : 26 x 31.5 x 8 ซม.

 

กว้าง x ยาว x ความกว้างของสันแฟ้ม
ชนิด 4 ห่วง : 26 x 31.5 x 5 ซม.
ชนิด 4 ห่วง : 26 x 31.5 x 6.4 ซม.
ชนิด 4 ห่วง : 26 x 31.5 x 8 ซม.

ความหนาของสัน : 5 ซม.

ความหนาของสัน : 6.4 ซม.

ความหนาของสัน : 8 ซม.

สีสินค้า

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “แฟ้มชนิดห่วง D (ดี) : 2-4 ห่วง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *