ชนิดคลิปบอร์ด

Description

ชนิดสินค้า
ตัวอย่างและขนาด


คลิปบอร์ด 120 mm

ตัวอย่างและขนาด


คลิปบอร์ด แบบมีปก
กว้าง x ยาว (สูง)
ขนาด 120 mm : 22.5 x 32  ซม
ขนาด 120 mm : 22.5 x 36  ซมคลิปบอร์ด แบบไม่มีปก
กว้าง x ยาว (สูง)
ขนาด 120 mm : 22.5 x 32  ซม
ขนาด 120 mm : 22.5 x 36  ซม

 


คลิปบอร์ด 100 mmคลิปบอร์ด แบบไม่มีปก
กว้าง x ยาว (สูง)
ขนาด 100 mm : 15.5 x 23  ซม

สีสินค้า

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ชนิดคลิปบอร์ด”

Your email address will not be published. Required fields are marked *