ชนิดคลิปบอร์ด-a4-f4

Description

ชนิดสินค้า


ตัวอย่างและขนาด
คลิปบอร์ด แบบมีปก (กว้าง*ยาว)
A4 : 23.5 x 31.6 เซนติเมตร
F4 : 23.5 x 35.7 เซนติเมตร
คลิปบอร์ด แบบไม่มีปก (กว้าง*ยาว)
A4 : 22.5 x 31.6 เซนติเมตร
F4 : 22.5 x 35.7 เซนติเมตร
A5 : 15.5 x 23 เซนติเมตรสีสินค้า