ชนิดก้านยก 2 นิ้ว / 3 นิ้ว

Description

ชนิดสินค้า
ตัวอย่างและขนาด

ชนิดก้านยก 2 นิ้ว / 3 นิ้ว

กว้าง x ยาว  : 26 x 31.5 เซนติเมตร

สันแฟ้ม : 2 นิ้ว

สันแฟ้ม : 3 นิ้ว

สีสินค้า