แฟ้มชนิดห่วง D

Showing all 1 result

  • แฟ้มชนิดห่วง D (ดี) : 2-4 ห่วง

    ชนิดสินค้า ตัวอย่างและขนาด กว้าง x ยาว x ความกว้างของสันแฟ้ม ชนิด 2 ห่วง : 26 x 31.5 x 5 ซม. ชนิด 2 ห่วง : 26 x 31.5 x 6.4 ซม. ชนิด 2 ห่วง : 26 x 31.5 x 8 ซม. กว้าง x ยาว x ความกว้างของสันแฟ้ม ชนิด 3 ห่วง : 26 x 31.5 x 5 ซม. ชนิด 3 ห่วง […]