ชนิดคลิปบอร์ด

Showing all 1 result

  • ชนิดคลิปบอร์ด

    ชนิดสินค้า ตัวอย่างและขนาด คลิปบอร์ด 120 mm ตัวอย่างและขนาด คลิปบอร์ด แบบมีปก กว้าง x ยาว (สูง) ขนาด 120 mm : 22.5 x 32  ซม ขนาด 120 mm : 22.5 x 36  ซม คลิปบอร์ด แบบไม่มีปก กว้าง x ยาว (สูง) ขนาด 120 mm : 22.5 x 32  ซม ขนาด 120 mm : 22.5 x 36  ซม   คลิปบอร์ด 100 mm คลิปบอร์ด […]