ชนิดคลิปบอร์ด

Showing the single result

  • ชนิดคลิปบอร์ด-a4-f4

    ชนิดสินค้า ตัวอย่างและขนาด คลิปบอร์ด แบบมีปก (กว้าง*ยาว) A4 : 23.5 x 31.6 เซนติเมตร F4 : 23.5 x 35.7 เซนติเมตร คลิปบอร์ด แบบไม่มีปก (กว้าง*ยาว) A4 : 22.5 x 31.6 เซนติเมตร F4 : 22.5 x 35.7 เซนติเมตร A5 : 15.5 x 23 เซนติเมตร สีสินค้า